Gnome-Home

www.gnome-home.com
 
หมวดสินค้า
 
สอบถามเพิ่มเติม
 
Email : gnomehomewebsite@gmail.com


Line : @gnome-home

Mon-Sun : 0900-1700 hrs.
0 ITEM ADDED      CHECK OUT 0.00  
Social Network
 
 สถิติ
เปิดร้านค้า 13/07/2560
ปรับปรุงร้านค้า 21/10/2560
สินค้าทั้งหมด 100
ผู้ชมทั้งหมด 7,653All Products : สินค้าทั้งหมด
 
Item No : CH-02009
Price : 102,900.00 บาท/ชิ้น
BOREALIS | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D60xH50cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02011
Price : 102,900.00 บาท/ชิ้น
BOREALIS BLACK | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D60xH50cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02010
Price : 102,900.00 บาท/ชิ้น
BOREALIS DOWNWARD | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D60xH50cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02012
Price : 94,900.00 บาท/ชิ้น
BOREALIS MULTICOLOR | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D60xH50cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02005
Price : 98,900.00 บาท/ชิ้น
CHANDAL | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D60xH60cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02006
Price : 102,900.00 บาท/ชิ้น
CYMOON | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D60xH60cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02013
Price : 204,900.00 บาท/ชิ้น
GOLD ROSTRATO | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D95xH80cm | Bulbs E14x8
Item No : CH-02001
Price : 111,900.00 บาท/ชิ้น
GRACEFUL WITH LAMPSHADES | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D70xH70cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02008
Price : 107,900.00 บาท/ชิ้น
KALEIDOS | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D60xH70cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02014
Price : 96,900.00 บาท/ชิ้น
OPERA | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D60xH60cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02003
Price : 94,900.00 บาท/ชิ้น
RAMPANTE | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D80xH80cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02004
Price : 94,900.00 บาท/ชิ้น
RAMPANTE WHITE | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D80xH80cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02015
Price : 93,900.00 บาท/ชิ้น
SYBARIS | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D70xH60cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Item No : CH-02002
Price : 98,900.00 บาท/ชิ้น
SYBARIS WITH LAMPSHADES | Murano Glass Made In Venice, Italy | Size D70xH60cm | Bulbs E14x5 | Weight 14 kg.
Page 1 |  2 | 
Gnome-Home
www.gnome-home.com
Tel : 089 987 6129 | Line : @gnome-home
เลขที่ 18/436 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
เว็ปไซต์จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai กระทรวงพาณิชย์
 
เว็บสำเร็จรูป
×